Sağlıkla İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı Kanun Resi Gazete'de Yayınlandı.
14 Aralık 2018, Cuma

İçeriğinde sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet cezasının ve Aile Hekimliği çalışanlarının izin haklarında düzenlemelerin bulunduğu “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar hakkında düzenlemede; şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının, şikayetçi olma ya da ifadesini vermek için, karakola gitme zorunluluğunun kaldırılması ve kolluk tarafından ifadesinin çalıştığı yerde alınması sağlandı. Ayrıca sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişi kolluk görevlilerince yakalandıktan sonra gerekli işlemleri yapılmak üzere, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Bu şekilde sürecin hızlanması sağlanmış olacak.

Yayınlanan kanunda ayrıca aile sağlığı merkezi çalışanlarının yıllık izin sürelerine yönelik düzenleme de yer alıyor. Düzenlemeye göre, bir yılda kullanılabilecek izin süresi 30 gün, buna ek olarak 5 günlük kongre ve seminer izni getirilmekte. Bu izinlerin kullanılmış olması durumunda, ek 5 gün de mazeret izni kullanma hakkı veriliyor. Yapılan başka düzenlemeyle de; evlenme, ölüm (birinci derece yakın), doğum ve emzirme hallerinde 657 Sayılı Kanun’un 4-B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personellerde uygulandığı gibi yapılacak. 

Kanundaki bir başka değişiklikle de, sendikamız tarafından Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısında gündeme getirilen, aile sağlığı elemanı ibaresinin, aile sağlığı çalışanı olarak değiştirilecek olmasıdır.

Kamu kurumlarından ihraç edilen veya kamu hizmetinde göreve alınmayan devlet hizmet yükümlüsü tabipler, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonra mesleklerini icra edebilecek. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek.

3339 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 5. Maddesine göre tabipler, devlet hizmet yükümlülüğü başlamadan veya tamamlamadan yan dal asistanlık sınavlarına katılabilmekteydi. Yapılan düzenleme ile adayların asistanlık sınavına girebilmesi için devlet hizmet yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kalmış olma şartı getirilmiştir. Uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için ise Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de artık 663 sayılı  Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre sözleşmeli olabilecek.

PAYLAŞ :